Szczegółowa oferta - Paryż, Reims + Eurodisneyland